Nordea Pensjonistforening Norge (NPN) er en partipolitisk uavhengig og landsomfattende organisasjon. Vårt formål er å samle Nordea-pensjonistene i Norge. NPN er organisatorisk bygget opp gjennom de enkelte lokalforeninger. Det er p.t. 12 lokalforeninger – se fanen «lokalforeninger».

Foreningen skal:

  • Ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser
  • Arbeide for å sikre pensjonistene en verdig alderdom
  • Representere medlemmene og fremme deres syn og interesser overfor Nordea Bank Abp, filial i Norge, myndigheter og samfunnet for øvrig
  • Samarbeide med andre pensjonistforeninger/forbund for å ivareta felles interesser