141 medlemmer per 31.12.21

Aktiviteter

  • Sommertur
  • Temamøter
  • Julemøte i desember

Styret

Robert Kallekleiv, leder /rkallekl@live.no / 908 54 606
Per D. Jensen
Arne Skarsteen
Erik A. Gunnestad
Jorun Martinsen
Ragnhild Brurberg, 1. varamedlem
Jan Carm, 2. varamedlem