Nordea Pensjonistforening Norge
Postadresse

Postboks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Org.nr.

993802190

Benytt skjemaet ovenfor for å kontakte Nordea Pensjonistforening Norge.

OBS! Gjelder henvendelsen noe i forhold til NP Oslo og Akershus?
Benytt e-post: post@npoa.no, ikke kontaktskjema over!

E-postadresser direkte til øvrige lokalforeninger finner du under fanen →LOKALFORENINGER.