33 medlemmer per 31.12.21

Aktiviteter

  • Medlemsmøter månedlig
  • Hyttetur til en av medlemmenes hytte
  • Kulturaften
  • Julemiddag

Styret

Anne-Lise Ramsberg, leder / al-rams@online.no / 957 75 651
Nelly Zakariassen
Helena Sommerseth
Gunn Hansen, varamedlem