51 medlemmer per 31.12.21

Aktiviteter

  • Medlemsmøte første mandag i hver måned
  • Årsmøte i februar
  • Flere teaterbesøk m/respektive i løpet av året
  • Turer i inn- og utland m/respektive
  • Juletreff
  • Julekonsert

Styret

Terje Krogstad, leder / tekrogs@online.no / 416 90 291
Ole Harry Uran, nestleder
Jan Ole Kielland, sekretær
Rosa Mary Holdø, kasserer
Arne Wahlstrøm, medlem/arr.leder
Astrid Bækken, 1. varamedlem
Anders Normann, 2. varamedlem