24 medlemmer per 31.12.21

Aktiviteter

Samling i Nordea Stavanger hver første onsdag i måneden.

Styret

Lars Sivertsen, leder – B. Christophersens gt. 4, 4009 Stavanger / lars.sivertsen@lyse.net / 959 89 233
Reidun Salomonsen
Oddvar Bråten
Ragnhild Handeland, varamedlem